Apr. 13th, 2014

toyahara_k: (Hi Jack!)
Добрый всем воскресный вечер! Пройдясь по окрестным музеям (Рубенса привезли, но у меня руки не дошли) и концертам (о чём вы сами услышите и сами увидите, когда видео загрузится; нашёл интересного композитора, однако!) спешу сообщить: "ТакЪ! Україна - це Європа"

Вопрос, поставленный в в декабре известным блогером [livejournal.com profile] radulova, наконец-таки разрешился. Пять махатм, собравшись под деревом баньян и отведав свежеперебродившей горилки, сказали вот что:И с песней

"Ще не вмерла Україна
От Найроби до Бенина
!"

пошли гонять противных, наглых павианов, пытающихся разграбить плантации, на которых пленными москалями и кацапами выращивается сало!

toyahara_k: (Hi Jack!)
У меня спрашивали, откуда пошло слово "Руина". И оказалось, что я, в силу присущей мне скоропалителюьной неграмотности, дал неверный ответ. Руина имеет древние корни: Ещё и Украины не было, а Руина уже была. Читаем все! ))

Originally posted by [livejournal.com profile] ek_21 at Актуальное словоупотребление: Руина (=Украина)
Руина (укр. Руїна — полный развал, разруха [1]) — период в истории Войска Запорожского между 1657 и 1687 годами, фактически являвшийся гражданской войной. В это время Русское царство, Речь Посполитая, Османская империя и эпизодически Швеция вели борьбу за контроль над территориями, подконтрольными Войску Запорожскому (Гетманщина, Малороссия), которые стали ареной кровопролитных сражений.

Историк Н. И. Костомаров утверждал, что «название „Руина“ — не выдуманное; оно осталось в народном воспоминании…» [2]. По мнению современного исследователя Т. Чухлиба [3], «Руина» как исторический термин по отношению к событиям второй половины XVII века впервые зафиксирован в сочинении историка и летописца XVIII века Самойла Величко [4]. Затем его использовали Н. И. Костомаров [5], М. С. Грушевский [6] и другие историки [7][8][9] для обозначения периода политического кризиса Гетманщины. В современной историографии Руина — широко распространённое, хотя и подвергаемое критике [10] наименование данного периода [11].

[1] Руїна // Словник української мови: В 11 томах. — Т. 8. — К.: Наукова думка, 1977 (Ін-т мовознавства АН УРСР). — С. 897.

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970—1980)

РУЇНА, и, жін.

1. перев. мн. Залишки зруйнованої споруди, населеного пункту. Коли Андрій Волик проходив повз головний будинок погорілої сахарні, зі стін руїни з галасом знялось вороння, а всередину з лоскотом посипались тиньк і цегла (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 7); Недалеко від берега з давніх-давен височать над Дністром, біля самого Хотина, руїни старої фортеці (Віталій Петльований, Хотинці, 1949, 8); Дерева царювали над цими руїнами, над колишніми будинками й вулицями (Павло Загребельний, Європа. Захід, 1961, 107); * У порівняннях. Скелі стояли серед чорного ліска, ніби руїни замчища (Нечуй-Левицький, II, 1956, 409);
// розм. Будівля, що перебуває у надзвичайно занедбаному стані. Хоч не зруйнована — руїна ся будова, З усіх кутків тут пустка вигляда (Леся Українка, І, 1951, 71); Вони вже привикли до такого життя, а синові — він з панами поводиться, у їх буває, може коли прийдеться і до себе покликати — як його у такі руїни? (Панас Мирний, IV, 1955, 117); * Образно. Схаменіться, недолюди, Діти юродиві! Подивіться на рай тихий, На свою країну, Полюбіте щирим серцем Велику руїну, Розкуйтеся, братайтеся! (Тарас Шевченко, I, 1951, 330);
// перен. Те, що залишилось, уціліло від чого-небудь, що зникло, минуло. Державна організація виникла на руїнах первісно-общинного ладу (Історія СРСР, I, 1956, 11); Від мого дитинства лиш руїни Зосталися... (Леонід Первомайський, I, 1958, 318).
В руїнах — зруйнований. Дзвонять копита, жито побито. Спалені села, в руїнах міста (Володимир Сосюра, II, 1958, 272); Зводити (звести) з руїн див. зводити;Лежати в руїнах див. лежати; Підводити (підвести) з руїн див. підводити;Піднімати (підіймати, підняти, підійняти) з руїн див. піднімати; Підводитися (підвестися, вставати, встати і т. ін.) з руїн — відроджуватися, відбудовуватися (про зруйновані міста, села, будівлі і т. ін.). Плинуть хмарки, наче білі пави, Над старими площами Варшави, Що з кривавих підвелась руїн Величчю неподоланних стін(Максим Рильський, III, 1961, 271); Встає Донеччина з руїн, і.. в далечінь гудки несуть мелодію залізну (Володимир Сосюра, II, 1958, 499); Поставати (постати) з руїн див. поставати 1.

2. перен., розм. Немічна від старості або хвороби людина. — Така руїна, просто розсипається від старості, а все їй ліки потрібні та купелі... (Леся Українка, III, 1952, 530); «І для чого було запрошувати цю руїну», — мимоволі подумав Плачинда, ґречно вклоняючись і посміхаючись до старого (Михайло Стельмах, I, 1962, 329).

3. Повний розвал, розруха. Чутки з батьківщини йдуть зовсім не радісні: голод, епідемії, руїна (Петро Колесник, На фронті.., 1959, 11); В теплушці тихо... Та заводить річ Сусід мій: — Да-аі Руїна скрізь, розруха... (Валентин Бичко, Простота, 1963, 87).

4. Руйнування, знищення чого-небудь. Діється в Елладі через довгий час після руїни Трої (Леся Українка, II, 1951, 328); Скрізь, куди не кинь оком, бачив Орлюк страшні сліди руїни й нещадного палійства (Олександр Довженко, I, 1958, 324).

5. Повне розорення, занепад чого-небудь. В світі мало говорили про його смерть, далеко більш, говорилось про несподівану руїну його маєтку (Леся Українка, III, 1952, 514); — Нема іншого виходу, лиш подаватися на перенесення. Але ж бо матеріальна руїна. Тут продай хату й реальність, а там не купиш (Лесь Мартович, Тв., 1954, 191).

Словник української мови: в 11 томах. — Том 8, . — Стор. 897.

[2] Костомаров Н. И. Руина: гетманства Бруховецкого, Многогрешного и Самойловича 1663—1687 гг. // Исторические монографии и исследования: В 17 тт. — М.: Чарли, 1995. — [Т. 7]. — С. 7.
[3] Чухліб Т. «Руїна» Гетьманщини чи боротьба за утвердження Козацької держави? (Спроба започаткувати наукову дискусію щодо одного історичного терміну) // Україна в Центрально-Східній Європі: Щорічник. — 2004. — № 4.
[4] «…докінчувався тридцятий рік нещасливих тогобічних українських подій з безперервним воєнним вогнем, а до того — з чварами, незгодами, війнами, кровопролиттями і з крайньою руїною» (Самійло Величко. Літопис. Т. 2.
[5] Костомаров Н. И. Руина: гетманства Бруховецкого, Многогрешного и Самойловича 1663—1687 гг. // Исторические монографии и исследования: В 17 тт. — М.: Чарли, 1995. — [Т. 7]. — С. 7 — 406.
[6] Грушевський М. С. Історія Руси-України.
[7] Оглоблин О. До історії Руїни // Записки історично-філологічного відділу Укр. Академії наук. — Київ, 1928. — Кн. XVI.
[8] Яковлева Т. Г. Социально-политическая борьба на Украине в 60-е годы XVII века. Внутренние и внешние факторы Руины: Дис… д-ра ист. наук: 07.00.03 / Санкт-Петербургский гос. ун-т. — СПб., 2004. — 610 с.
[9] Історія українського війська. — Ч. II: Запорозьке Військо / Авт.: Крип’якевич І. — Львів: Вид. Івана Тиктора, 1936.
[10] См.: Чухліб Т. «Руїна» Гетьманщини чи боротьба за утвердження Козацької держави? (Спроба започаткувати наукову дискусію щодо одного історичного терміну) // Україна в Центрально-Східній Європі: Щорічник. — 2004. — № 4.
[11] см. библиографию в кн.: Пасічник М. С. Проблеми Хмельниччини та Руїни в українській і зарубіжній історіографії ХХ ст. // Держава та армія: [зб. наукових праць]. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2000. — 200 c. — (Вісник Національного університету «Львівська політехніка»; № 408). — С. 172—183.Руїна // Словник української мови: В 11 томах. — Т. 8. — К.: Наукова думка, 1977 (Ін-т мовознавства АН УРСР). — С. 897.

Из Википедии

toyahara_k: (Klalifa Old)


Познакомьтесь: Джим Синклер (Jim Sinclair). Известный американский трейдер. Сын знаменитого финансиста Берта Зелигмана (Bert Seligman), семья которого контролировала около 10% торгового оборота на нью-йоркской фондовой бирже в 1950-е годы. Семья Зелигманов поддерживала тесные связи с кланом Кеннеди.

Самостоятельно работает на рынке с 1958 года. Имеет прозвище Мистер Золото, потому что считался крупнейшим трейдером на золотом рынке 1970-х годов, умея предугадать ценовой пик с точностью до дня. В 1980 году ФРС выделила $1 млрд. терпящим бедствие инвестиционным банкам Bache и Merrill Lynch при условии, что Джим Синклер будет их консультировать.

Я предлагаю вам почитать выжимки из его получасового интервью по поводу возможных последствий экономических санкций простив России, а также о возможном "асимметричном ответе" России. Для удобства провожу и исходный английский текст, а для эстетов - и видео-ссылку на всё интервью. Приятного просмотра и прочтения. У отдельных либерально настроенных читателей статья может вызвать спонтанную реакцию, но не волнуйтесь: это не творчество и не пиар. Это экономика.

А потом (ну или завтра) я расскажу вам о том, почему сланцевый газ не смогут использовать в экономической борьбе с Россией. Правда, я тут понял, что реально можно было бы в этой борьбе использовать, но давайте пока не будем этого обсуждать :)). Мы же мирные люди, верно?!


Джим Синклер полагает, что правительство США, вводя санкции против России, не просчитало, какие ответные действия они могут вызвать. С точки зрения Синклера, нефтедоллар сейчас есть единственная настоящая ценность в мире, а Россия может его обрушить, просто потребовав за свою нефть не доллары, а евро или юани. В этом случае американская экономика рухнет, в то время как Европа, наоборот, резко поднимется. А если Украина пойдет на заем у МВФ, то кризис там будет такой, что уже через полгода она сама упадет в руки Путина.

Синклер говорит: "Добро пожаловать обратно в холодную войну, которая может стать горячей в течении одной ночи." Похоже, президент Обама вернул нас в холодную войну, и Синклер утверждает: "Он принес её обратно, обратившись к новой "нормальной дипломатии", делая при этом возмутительные угрозы на постоянной основе, и не путаясь найти решение. "Референдум в Крыму,на  котором подавляющее большинство проголосовало в пользу присоединения к России - и официальные власти на Западе, которые говорят, что это незаконно или нелегитимно. Синклер говорит: «Говорить это -  значит отрицать реальность, отрицать то, правительство в Украине - создано в результате переворота. Сказать это - значит привести нас на грань войны. . . . Ошибки случаются. Война может начаться в любое время у вас есть два "объекта" с оружием глядящих друг на друга с ненавистью.".

— Скорее всего, нас ожидают экономические санкции, экономическая война, которая уже и так идет. И одна из вещей, о которых они говорят, — это исключение России из швейцарской системы [системы международных платежей], запрет ее использования. В свою очередь, Россия может заявить, что хочет получать оплату за газ в золоте и серебре. И они это сделают выборочно: для Европы и западных союзников — золото, для Китая юань подойдет. Что вы об этом думаете?

— Вы поднимаете сразу несколько проблем. Во-первых, использование швейцарской системы для создания огромных трудностей в переводе банковских платежей. Это одна из возможностей. Но страны БРИК уже развивают свою собственную систему платежей. Так что использование ее в качестве рычага для давления — это ошибочная мера в любой ситуации за исключением войны. Они [Запад] просто создали себе конкурента. Использование ее для давления на Иран, хотя и выборочного, по моему мнению, было ошибкой — преждевременным применением мощнейшего оружия. Если идет горячая война, вы можете таким образом нанести удар по экономике противника. Используя это в ситуации холодной войны, вы лишь создаете конкурентный механизм для швейцарской системы. Швейцарская система — это лишь западная коммуникационная система. Это просто платформа. Такие платформы можно легко повторить…

Вводя санкции против России, вы забываете, что она является источником европейского газа. Вводя санкции против России, вы забываете, что в данный момент на ее территории работают многочисленные европейские и американские компании. Я твердо верю, что введение санкций против России равносильно выстрелу себе в ногу. Вы напрашиваетесь на создание новой системы международных платежей и введение ответных санкций против западных компаний, которые будут также тяжелы для западных держав, как и любые их действия против России. Это холодная война, которая может за секунду превратиться в горячую.

Ещё! )

Profile

toyahara_k: (Default)
toyahara_k

August 2014

S M T W T F S
      12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 02:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios